kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után
    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1989-1998
év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
    kiadó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
 
keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
szűkítés -
 
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

Transindex - A romániai magyar sajtó 1989 után

Leírás, jelmagyarázat, rövidítések

A leírás adatcsoportjai:

1. Főcím = párhuzamos cím

2. Megjelenési hely

3. Számozási adatok (évfolyam- és sorszám, keltezés)

4. Alcím és idobeni változásai

5. Periodicitás (a megjelenés gyakorisága)

6. Szerzoségi közlés

7. Kiadó testület és felelos személyek

8. Nyomda (rövidítve: Ny)

9. Méret

10. Terjedelem

11. Példányszám

12. Lelohely

13. ISSN-szám

14. Megjegyzés

15. Bibliográfiai utalás

Jelmagyarázat

x = -szor, -ször (pl. 3x = háromszor)

* (tételszám vagy cím elott) = leírását lásd az elozo korszak kötetében ( Kuszálik P.: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989. Bp., 1996 .)

§ (ISSN-számok elott) = az illeto szám a kiadvány kolofonjában olvasható

® (ISSN-számok elott) = az illeto számot az országos ISSN-regiszterbol írtam ki

/ = összevont számok, kettos számozás, átmeno évek, évfolyamok (pl. 4/5.sz.; 12/48.sz.; 1995/96)

[ ] = szerzoi feloldás; a szerzo által föltárt, korrigált adat; elofordul többszörös zárójeleknél is

/ / = számított vagy másodlagos forrásból származó számozási adat; elofordul többszörös zárójeleknél is

{ } = általában a kettos számozású lapok összevont számainak leírásánál használt zárójel

? = kétes, bizonytalan adat

! = téves adat (utána a helyes adat [ ] között)

??- = a kiadvány indulási dátuma ismeretlen

-?? = a kiadvány további sorsa ismeretlen (léte bizonytalan)

)–: = a kiadvány a tárgyidoszak záró dátuma (1997. jún. 30.; a Záradék ban: 1998. dec. 31.) után is megjelent

–1989… = a kiadvány 1989. dec. 22. elott is megjelent

Rövidítések jegyzéke

A jegyzékben a román kifejezések fordítása is megtalálható. Nem tartalmazza a jegyzék az egyes címleíráson belül alkalmazott olyan rövidítéseket, amelyek az ismétlodo szavakat helyettesítik, sem a közhasznú rövidítéseket (pl. hónapnevek, ált., ford., köv., tkp.).

adj. = adjunct [helyettes]

AESz = Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége

áll. = állami

anul = évfolyam

BiharMK = Bihar Megyei Könyvtár, Nagyvárad

bibl. = bibliográfia, bibliográfiai

bis = németül: -ig

biz. = bizottság, bizottsága

Bt. = betéti társaság

Buc. = Bucuresti (szócikkekben, a nyomda vagy kiadó székhelyeként)

Buk. = Bukarest (szócikkekben, a nyomda vagy kiadó székhelyeként)

c. = cím, címu, címmel

CE = Christian Endeavour (bovebben lásd: 416. Koinónia CE Hírek és 469. Mahanaim)

címvált. = címváltozat, címváltozás

col. red. = colectivul redactional [szerkesztobizottság]

Comb. Poligr. = Combinat Poligrafic [nyomdaipari kombinát]

coord. = coordonator [irányító]

Csíksz. = Csíkszereda (szócikkekben, a nyomda vagy kiadó székhelyeként)

dir. = director [igazgató]

DUE = Diák- és Ifjúsági Újságírók Egyesülete, Magyarország

DUMA = Romániai Magyar Diákújságírók Egyesülete

Edit. = editura, editor, editat de [kiadó, kiadta]

EKE = Erdélyi Kárpát Egyesület

eln. = elnök, elnöke

EME = Erdélyi Múzeum-Egyesület

EMKE = Erdélyi Magyar Közmuvelodési Egyesület

EMT = Erdélyi Magyar Muszaki Tudományos Társaság

et al. = et alii; latinul: és mások

évf.n. = évfolyamszám(ozás) nélkül

évf.sz. = évfolyamszám, évfolyamszámozás

fel. = felelos

folyt. = folytatólagos

fohat. eng. sz. = fohatósági engedély száma

foszerk. = foszerkeszto

graf. = grafikai

HarMK = Hargita Megyei Könyvtár, Csíkszereda

hely. = helyettes(e)

HNÜ = Hetedik Napot Ünneplo [Keresztény Adventista Egyház]

I.P. = Intreprindere Poligrafica [nyomdavállalat]

ideigl. = ideiglenes

ifj. = ifjúság, ifjúsági

IKE = Ifjúsági Keresztyén Egyesület [ref.]

IKV = Irodalmi Kreativitás Verseny

Impr. = Imprimeria [nyomda]

in = latinul: -ban, -ben

K: = kiadó, kiadja

KAM = Kommunikációs Antropológia Munkacsoport

kat. = katolikus

KEK = Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár

kft. = korlátolt felelosségu társaság

kiadv. = kiadvány, kiadványa

KMDSz = Kolozsvári Magyar Diákszövetség

k.n. = keltezés nélkül

KovMK = Kovászna Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy

Kvár = Kolozsvár (szócikkekben, a nyomda vagy kiadó székhelyeként)

Lh: = lelohely

m. = magyar

MADISZ/Madisz = Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség

MaKOSz = Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége

mb. = megbízott

megj. = megjelent, megjelenik

MIDESz = Magyar Ifjak Demokratikus Szövetsége

MISzSz = Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége

MKM = Erdélyi Ref. Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontja, Kolozsvár

MMDSz = Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség

MÚRE = Magyar Újságírók Romániai Egyesülete

Mvhely = Marosvásárhely (szócikkekben, a nyomda vagy kiadó székhelyeként)

MvhMK = Maros Megyei Könyvtár, Marosvásárhely

MVSz = Magyarok Világszövetsége

n. = nélkül

nr. = numar [szám]

ny. = 1. nyelv, nyelvu, nyelven; 2. nyomda

Ny: = nyomda, nyomtatta

Nyip. Komb. = Nyomdaipari Kombinát, Bukarest

old. = oldal, oldala, oldalt

old.sz. = oldalszám, oldalszámozás

OSzK = Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

össz. = összesített, összes

p. = pagina, oldal

pld. = példányszám

poligr. = poligrafie, poligrafic [nyomda, nyomdai]

prof. = profesor [tanár]

Ráday = Ráday Kollégium Könyvtára, Bp.

red. = redactor, redactie, redactat [szerkeszto, szerkesztoség, szerkesztette]

red. resp. = redactor [szerkeszto]

red. sef = redactor sef [foszerkeszto]

red. sef adj. = redactor sef adjunct [foszerkeszto-helyettes]

ref. = református

RefTeol = Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet könyvtára, Kolozsvár

resp. = responsabil [felelos]

RMDSz = Romániai Magyar Demokrata Szövetség

RMGE = Romániai Magyar Gazdák Egyesülete

RMIL = Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

RMKT = Romániai Magyar Közgazdász Társaság

RMPSz = Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

RMSz = Romániai Magyar Szó

ro. = román

Rt. = részvénytársaság

S.A. = societate pe actiuni [részvénytársaság]

s.l. = sine loco, latinul: helység nélkül

s.n. = sine nomine, latinul: név nélkül

secr. = secretar [titkár]

secr. gen. de red. = secretar general de redactie [szerkesztoségi fotitkár]

secr. resp. de red. = secretar responsabil de redactie [szerkesztoségi felelos titkár]

sef = fo-

Sepsisztgy. = Sepsiszentgyörgy (szócikkekben, a nyomda vagy kiadó székhelyeként)

sic! = latinul: így

soksz. = sokszorosított

sor. = sorozat

sorsz. = sorszám, sorszámozás

SRL = societate cu raspundere limitata [korlátolt felelosségu társaság]

sz. = szám, számot, számú

SzékMúz = Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy

szerk. = szerkeszto, szerkeszti, szerkesztoség, szerkesztoségi

szerk. biz. = szerkesztobizottság, -bizottsági

SzKÁ = Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdája, Nagyvárad

Szuhely = Székelyudvarhely (szócikkekben, a nyomda vagy kiadó székhelyeként)

SzuVK = Városi Könyvtár, Székelyudvarhely

tart. = tartalmazza

tb. = tiszteletbeli

TEMISZ = Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet

Tip. = Tipografie [nyomda] (ha nem követi név, akkor a helyi, [volt] állami nyomda értendo)

uo. = ugyano

üv. = ügyvezetõ

váll. = vállalat

VET = Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága

vez. = vezetõ

 

 
kapcsolódik

  » adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » román nyelvű címek mutatója
  » ISSN-számok mutatója
  » írok a szerzőnek

további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék