kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után
    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1989-1998
év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  
    név a b c d e f g i j k l m n o p r s t u v w x y z  
    kiadó a b c d e f g i j k l m n o p r s t u v z  
    kiadvány a b c d e f g j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g i j k l m n o p r s t u v z  
 
keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
szűkítés -
 
  Kiadványok betűrend szerint - g betű:
lapozás: 1-30 | 31-47
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


Gyertyaláng. a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Ref. Gimnázium diáklapja. Megj. rendszertelenül. Nagyvárad. 1995. (1.évf. 1.sz.)-1997. (4.évf. 4.sz.)-:»

Gyertyaláng. a Szt. József plébánia Szent György cserkészcsapatának értesítője. Megj. havonta. Sepsiszentgyörgy. 1992. jan. (1.sz.)-/1992. nov? (7/8.sz.)/-??:»

Gyopár. természet és turizmus, a Kárpát Egyesület közlönye. Kolozsvár. 1991. ápr. ([1.évf.] 1.sz.)-1991. okt/dec. (1.évf. 5.sz.):»

Gyorsuló Idő. az Áprily Lajos Líceum tudományos diáklapja. Brassó. [1991?] (1.sz.):»

Gyülekezet. a Kolozsvár-Alsóvárosi Ref. Egyházközség gyülekezeti levele. Megj. a nagyobb egyházi ünnepekre. Kolozsvár. 1992. karácsony-újév (1.évf. 1.sz.)-1995. karácsony-újév (4.évf. 1.sz.)-:»

Gyülekezeti Élet. a Radnótfáji Ref. Egyházközség gyülekezeti értesítője. Megj. évenként 2-3x. Radnótfája. 1995. ápr. 15. (1.évf. 1.sz.)-1996![1997.] márc. 30. (3.évf. 1.sz.)-:»

Gyülekezeti Levél. K: a Belvárosi [Ref.] Egyház Lelkészi Hivatala. Kolozsvár. 1995. okt. 15. (sz.n.)-??:»

Gyülekezeti Levél. a Székelyudvarhelyi 3. Ref. Egyházközség tájékoztatója. Székelyudvarhely. 1995. febr. (sz.n. [1.sz.])-/1997. húsvét (sz.n. [5.sz.])/-:»

Garas. lásd Z3. ASIMCOV INFO = Garas. »

Gazdasági Füzetek. lásd Z94. RMKT Hírlevél. »

Gólyahír. az Erdőszentgyörgyi Iskolaközpont diáklapja. Erdőszentgyörgy. 1998. (sz.n.):»

Gramm. »

Güze-Müze. a dicsőszentmártoni MADISz információs havilapja. Dicsőszentmárton. /1997. szept. (1.sz.)/-1998. jún/aug. (2.évf. sz.n.)-??:»

Güzü. Tintaszósz-melléklet [sic!], a Kölcsey Ferenc Kollégium diáklapja. Szatmárnémeti. [1998. ápr?] (1.sz.)-??:»

Gyergyócsomafalvi Délhegyalja. közéleti havilap. Gyergyócsomafalva. 1998. nov. 6. (3.évf. 1/10.sz.)-1998. dec. (3.évf. 2/11.sz.)-:»

Gyergyói GammaHÍR. független információs hetilap. Gyergyószentmiklós. 1998. dec. 1. (1.évf. 1.sz.)-dec. 22. (1.évf. 4.sz.)-:»

Gyertyaláng. a romániai Hit és Fény magyar tagozatának lapja. [Marosvásárhely.] 1998. ápr. (1.sz.)-júl. (2.sz.)-:»
 
kapcsolódik

  » adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » román nyelvű címek mutatója
  » ISSN-számok mutatója
  » írok a szerzőnek

további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék