kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után   

Transindex - A romániai magyar sajtó 1989 után

Forrásmunkák

(Fölhasznált és ajánlott szakirodalom.)

[CCM98] *** Catalogul general mass-media din România. Coordonator: Valeriu Mangu. Buc., Ed. Sfera, 1998.

[CGM95] *** Catalogul general al mediilor de informare, institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale si organismelor economice din România. Coordonator: Valeriu Mangu. Buc., Agentia de Presa si Informatii Pinocchio, 1995.

*** Codul postal al localitatilor din R.S.R. Buc., 1974.

Cseke Péter: Alapok és tervek. A romániai magyar sajtó történetének elomunkálatai. In: A Hét [Buk.], 1999. febr. 25.

Enyedi Sándor: A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után. (In: Regio [Bp.], 1991. 3.sz.; kötetben: Tegnapelõttõl tegnapig. Mûvelodéstörténeti töprengések. Kvár, 1998.)

Fülöp Mária: Bibliografia publicatiilor periodice = Idoszaki kiadványok bibliográfiája. 1989. dec. 23.--1994. dec. 31. Tg.-Mures, Biblioteca Judeteana Mures = Maros Megyei Könyvtár, 1995. (Bibliografii muresene 1.) [A Maros megyében megjelent idõszaki sajtótermékek bibliográfiája. A könyvtár saját állományára alapozott leírás, évenként kiadott pótfüzettel.]

Huber András: Százarcú nagyhatalom. Lapok az erdélyi magyar idõszaki sajtó történetébol. Csíkszereda, Pallas--Akadémia Könyvkiadó, 1997. [Szilágy, Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód és Torda-Aranyos vármegyék sajtója a kezdetektol 1944-ig.]

Jakabffy Tamás: Szempontok a gyulafehérvári fõegyházmegye médiakoncepciójának kialakításához. In: Szent Mihály Üzenete (zsinati fórum) [Kvár], 1998. júl.

Kemény György: Magyarország idõszaki sajtója 1911-tõl 1920-ig. Összeáll. ~. Bp., OSzK, 1942.

Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1990 után. In: Helikon [Kvár], 1995. 18.-20.sz. [Az 1989. dec.--1993. közötti idõszak sajtójának ismertetése és jellemzése, lapokból vett idézetekkel.]

Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940--1989. Bp., Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, 1996. (Kisebbségi adattár 6.) [Kronológia és sajtóbibliográfia.]

Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt 1919--1940. 2. köt. Hírlapok és folyóiratok. Összeáll. ~. Bp., OSzK, 1941.

*** Romániai magyar lapok, szerkesztõségek galériája. In: Muvelodés [Kvár], 1993. 5.sz.

[RoMAEK98] *** Romániai magyar alapítványok és egyesületek katalógusa 1998. Kvár, EMT, 1999.

Scheiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1847--1992. A szerzõ hagyatékából sajtó alá rendezte Scheiberné Bernáth Livia és Barabás Györgyi. Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport megbízásából újabb anyaggal kiegészítette Barabás Györgyi. Bp., MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993.

Spaller Árpád: A sajtószabadság csapdájában. In: Magyarság és Európa [Bp.], 1994. 7.sz.

Szabó M. Attila -- Szabó M. Erzsébet: Dictionar de localitati din Transilvania -- Erdélyi helységnévszótár -- Ortsnamenverzeichnis für Siebenbürgen. Buk., Kriterion, 1992.

Tófalvi Zoltán: Romániai magyar sajtó -- összeomlás elott? In: Korunk [Kvár], 1992. 7.sz.

Vetési László: Az egyházi és vallásos sajtó újabb gyorsmérlege. In: Korunk [Kvár], 1992. 7.sz.

 


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék