kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után   

Transindex - A romániai magyar sajtó 1989 után

Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után

Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000

Kisebbségi adattár IX., Szerkesztik: Bárdi Nándor, Dippold Péter

Lektorálta: Spaller Árpád, Korrektor: Bálint Boglárka

(c) Kuszálik Péter, 2000

(c) Teleki László Alapítvány

A szerzõt az adatgyûjtés idején a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete révén az Illyés Közalapítvány, az MTA Domus Hungarica Scientiarium Artiumque ösztöndíjprogramja és a Magyar Oktatási Minisztérium támogatta kutatói ösztöndíjjal.

A romániai magyar sajtó története 1919-ben kezdõdött, s három korszakra tagolható. Az elsõ korszak a 2. bécsi döntés napjával (1940. aug. 30.) zárult. Bibliográfiai szempontból a kolozsvári Egyetemi Könyvtár fõkönyvtárosa dolgozta föl ( Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt 1919–1940. 2. köt. Hírlapok és folyóiratok. Összeáll. ~. Bp., OSzK, 1941. 264 p .). A második korszakot 1940. aug. 31-tõl számítjuk, záró dátuma 1989. dec. 22. Ez a korszak történelmi szempontból több részre tagolódik, de sajtótörténeti szempontból egységesnek vehetõ, tekintve, hogy a második világháborút egy több hónapos átmeneti idõszak zárta. Az elõzõ hatalom sajtója a front elõrehaladtával szûnt meg, s azok helyén indultak meg a népi demokrácia lapjai. A korszak záró dátuma (1989. dec. 22.) éppolyan határkõértékû, mint az 1940-es impérium-változás. A második korszak sajtóját alulírott dolgozta föl, a kötet ugyanebben a sorozatban jelent meg ( Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940--1989. Bp., Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, 1996. 264 p. [Kisebbségi adattár 6.] ).

Az erdélyi idõszaki sajtó -- Temesvár után »


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék