kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után Kiadványok betűrend szerint - s betű:    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-111


S. I. S. [Seminarium Incarnatae Sapientiae]. a gyulafehérvári [Róm. Kat.] Hittudományi Főiskola papnövendékeinek lapja/folyóirata; a gyulafehérvári kispapok lapja. Megj. évenként 2-4 sz. Gyulafehérvár. 1990. [húsvét] ([1.évf.] 1.sz.)-1996. ápr. (6![7.]évf. 14.sz.):»

Sajtófókusz. tallózás román politikai és kulturális lapokból. Kolozsvár. 1991. márc. 27. (1.sz.)-1997. jún. 30. (78!/323.sz.)-:»

Satöbbi. a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépisk. időszakos/évharmadonként megjelenő kiadványa. Székelyudvarhely. 1993. (1.évf. 1.sz.)-1994. nov. (3.évf. 3.sz.)-??:»

sCREAM. [a DUMA 3. szaktáborának alkalmi kiadványa]. Fernezely (Bódi-tó). 1996. aug. 6. (sz.n.):»

Sepsi Info. ingyenes információs reklámújság. Sepsiszentgyörgy. 1993. (1.évf. 1.sz.)-??:»

Sepsiszentgyörgyi Hírnök. a városi (1993. febr.-tól: municípiumi) tanács tájékoztató lapja. Megj. 1-2 havonként. Sepsiszentgyörgy. 1993. jan. (1.évf. 1.sz.)-1995. febr. (3.évf. 21.sz.)-??:»

Serény Múmia. lásd 298. Helikon.

Skandi. lásd 93. Corvin Skandi.

Skandi Plusz. lásd 94. Corvin Skandi Plusz.

Smirgli. - Megjegyzés: Bíró Csongor szóbeli közlése: a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium lapterve volt (1991. okt.). A mesterpéldány elkészült, de a sokszorosításra már nem került sor.

Sport Magazin. lásd 761. Új Sport Magazin.

Sport +4. lásd 531. Népújság.

StaFILOkópé. a Salamon Ernő Elméleti Líceum (1991: XII. filológia osztályának) diáklapja. Gyergyószentmiklós. 1991. nov. (1.évf. 1.sz.)-1996. máj. (sz.n.)-??:»

Suli Lapi. baróti diákok folyóirata; a Baróti Szabó Dávid Középisk. független, tanármentes diáklapja. Barót. 1992. dec. (1.évf. 1.sz.)-1997. febr. (sz.n.)-:»

Suli Sajtó. a Kölcsey Ferenc Gimnázium diáklapja. Szatmárnémeti. /(1.évf. 1.sz.)/-é.n. (1.évf. 2.sz.)-??:»

SuliLAPo(c)ska. a József Attila Ált. Isk. lapja. Csíkszereda. 1993. dec. (1.évf. 1.sz.)-1995. ápr. (sz.n.)-??:»

Suli-Press. független besztercei diáklap. Beszterce. 1994. okt. (1.évf. 1.sz.)-1996. febr. (3.évf. 11.sz.):»

Sulisarok. a 2.sz. Elméleti Líceum diáklapja. Dicsőszentmárton. /1994?/-??:»

Sulykoló. a Sulyok István Ref. Főiskola diákjainak / Diáktanácsának kiadványa. Megj. időnként. Nagyvárad. 1994?-1997.-??:»

Summer in The City. ifjúsági lap. Megj. 1x. Székelyudvarhely. 1995. nyár (1.évf. 1.sz.):»

Surprize Tabungo. lásd 706. Tabungo.

Sz. K. L. a szatmári egyházmegyés kispapok lapja. Gyulafehérvár. 1993. (1.sz.)-[1996. karácsony] (6.sz.)-:»

Szabad Futár. a Szabadelvű Kör [RMDSz-]Platform havi híradója. Kolozsvár. 1994. máj. (1.évf. 1.sz.)-/1994. aug. (1.évf. 4.sz.)/-??:»

Szabad Sajtó. Dobszerda-revü [tallózás külföldi fanzinokban]. [Marosvásárhely.] [1995. márc?] (sz.n.):»

Szabad Szatmári Hírlap. [megyei napilap]. Szatmárnémeti. 1989. dec. 23. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 31. (1.évf. 9.sz.):»

Szabad Szombat. lásd 618. Romániai Magyar Szó.

Szabadság. a demokratikus közvélemény napilapja; 1994. jan.-tól: kolozsvári közéleti napilap. Kolozsvár. 1989. dec. 23. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. 30. (9.évf. 147.sz.)-:»

Szabadság. független székelyudvarhelyi lap; 1989. dec. 30-tól: az RMDSz székelyudvarhelyi szervezetének lapja; 1992: kéthetenként megjelenő erdélyi független lap; 1994: független közéleti lap. Megj. rendszertelenül Székelyudvarhely. 1989. dec. 23. ([1.évf.] 1.sz.)-1992. máj. 12. (4.évf. 2.sz.) és 1994. márc. 15. (különszá»

Szakszervezeti Figyelő. az Egység Független Szabad Szakszervezet kiadványa. Sepsiszentgyörgy. 1991. szept. (1.évf. 1.sz.)-1992. (1. negyedév):»

Szálka. az Unirea Elméleti Líceum diáklapja. Marosvásárhely. [1993.] (1.sz.)-1996. ápr. (új sor. 1.sz.):»

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék