kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után Kiadványok betűrend szerint - ki betű:    lapozás: 1-18


Ki - Mit - Hogy? az apróhirdetések lapja; megj. Kovászna és Hargita megyékben. Sepsiszentgyörgy. 1995. máj. 9/16. (1.évf. 1.sz.)-1995. jún. 27/júl. 4. (1.évf. 8.sz.)-??:»

Kiáltó Szó. a marosvásárhelyi ref. (1990. márc.-tól: keresztyén) fiatalok lapja; 1991-től: keresztény/keresztyén ifjúsági lap. Megj. rendszertelenül: Marosvásárhely. " 1990. jan. 16. [1.évf. 1.sz.]-1992. (3.évf. 4.évnegyed 12.sz.);"»

Kiért Szól? Érted Szól. lásd 188. Érted Szól.

Kígyó. " - Megjegyzés: a CMM98 katalógusban szerepel (ISSN 1220-4668, a 211. Fekete-Fehér ISSN-száma); az Impress Kiadó tervezett rejtvénylapja volt; nem jelent meg. "

Kincses Kolozsvár. a Kolozs megyei RMDSz híradója külföldön élő honfitársainknak Megj. havonta. Kolozsvár. 1992. ápr. (1.évf. 1.sz.)-1994. dec. (3.évf. 12.sz.)-??:»

Kis Tükör. ref. missziói lap; a Romániai CE Szövetség lapja. Alapította Kecskeméthy István 1893-ban. Megj. kéthavonta. Kolozsvár. 1993. dec. [1.évf. 1.sz.]-1997. máj/jún. (új folyam, 5.évf. 3.sz.)-:.»

Kísérleti Kotyvalék. Kópé-szülinapi kiadvány [a StaFILOkópé 5. születésnapi bulijára készült alkalmi kiadvány]. Gyergyószentmiklós. 1996. okt. 25/27. (sz.n.):»

Kisgazdák Lapja. a Romániai Magyar Kisgazdapárt heti fóruma. Csíkszereda. 1990. ápr. (1.évf. 1.sz.)-1990. szept. (1.évf. 19.sz.):»

Kisharang. az Aradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség gyülekezeti lapja. Megj. havonta Arad. 1994. máj. (1.évf. 1.sz.)-1997. máj. 25. (4.évf. 36/37.sz.)-:»

Kisharang. a csíkszeredai Róm. Kat. Egyházközség heti értesítője. Csíkszereda. 1990. ápr. 23/29. ([1.évf.] 1.sz.)-1994. dec. 31. (4![5.]évf. 100/250.sz.):»

Kis-Küküllő. a Kisküküllő mente lapja; 1992. szept.-től: közéleti lap; 1994. 20.sz.-tól: az Alsó-Kisküküllő menti kerületi RMDSz havilapja. Dicsőszentmárton. 1992. aug. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1996. (2.sor. 5.évf. 3/29.sz.)-:»

Kistestvér. csíksomlyói értesítő. Megj. 2-6 hetenként. Csíksomlyó [Csíkszereda]. -1990. jan. 30. (1.évf. 1.sz.)-1997. márc. 29. (9.évf. 3/136.sz.)-:»

Kistestvérek Értesítője. lásd 218. Ferences Közösségi Levél.

Ki-Súgócska. nagykárolyi RMDSz tájékoztató lap. Nagykároly. 1990. febr. 8. (1.évf. 1.sz.):»

Kisváros. Székelykeresztúr közéleti lapja. Megj. kéthetenként. Székelykeresztúr. 1997. márc. 1. (1.évf. próbaszám [= 1.sz.])-1997. jún. 9. (1.évf. 8.sz.)-:»

Kisvirág. a Szatmári Róm. Kat. Egyházmegye ifjúsági lapja. Szatmárnémeti. 1992. (1.sz.)-1992. [karácsony] (4.sz.):»

Kíváncsi. K: a "Gyermekbarátok" Alapítvány. Parajd. 1995. (1.sz.):»

Kilátó. »

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék