kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után Kiadványok betűrend szerint - k betű:    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-112


K. F. T.-Lap. a Kölcsey Ferenc [Gimnázium] Tanulóinak lapja. Szatmárnémeti. 1991. nov. 8. (1.sz.):»

KÁBÉ. lásd 379. Kávéházi Belépő = KÁBÉ.

Kakastojás. Kolozsvár-Felsőváros ref. ifjúságának lapja. Kolozsvár. 1994. dec. (1.évf. 1.sz.):»

Kalap. Kolozsvár-Alsóvárosi [ref.] ifjúsági lap. Megj. rendszertelenül. Kolozsvár. 1992. dec. (1.évf. 1.sz.)-/1994. dec. (4.sz.)/-??:»

Kalotaszeg. a Bánffyhunyadi RMDSz kéthetente megjelenő lapja (1992. márc.-jún.: havilapja); kéthetente (1992. jan.-tól: havonta) megjelenő kulturális, közéleti lap. Bánffyhunyad. [1990. okt.] (új sor. próbaszám)-/1997. jún. (új sor. 8.évf. 6.sz.)/-:»

Kampec. a Művészeti Iskola lapja. Megj. 1x. Marosvásárhely. [1993.] [1.sz.]:»

Kanyar. az aradi MADISZ lapja. Arad. 1990. febr. (1.évf. 1.sz.)-1990. júl. (1.évf. 9.sz.):»

Kapcs. lásd 374. Kapocs. [Temesvár.]

Kapocs. lásd 222. Fiatalok Szemléje.

Kapocs. [a Belvárosi ref. templom valláskörének lapja]. [Temesvár.] [1992.-1993.-??]:»

Kaporka. a Mezőgazdasági Iskolaközpont huncut diákjainak havilapja. [Gyergyószentmiklós.] /1996. dec? (1.sz.)/-1997. jan. (2.sz.)-??:»

Karácsony. lásd 104. Családi Tükör.

Karácsonyi Hangok. lásd 283. Hangok.

Karácsonyi Melléklet 1990. lásd 772. Üzenet.

Katasztrófa. [magazin]. Megj. 1x. Csíkszereda. [1992. jan.] (1.sz.):»

Katolikus Sionunk. a székelyudvarhelyi róm. kat. plébánia tudósítója. Megj. hetenként-kéthetenként Székelyudvarhely. 1990. okt. 27. (1.évf. 1.sz.)-1991. máj. 12. (2.évf. 11.sz.):»

Kátrány. ifjúsági lap. Temesvár. 1992?-??:»

Kávéházi Belépő = KÁBÉ. az "Április 11." Irodalmi Kreativitás Verseny 1996-os szovátai döntőjének nyertes írásai. Kolozsvár 1997. márc. (sz.n.):»

Kavics. az Építészeti Iskolaközpont diáklapja. Csíkszereda. 1995. jan. (1.évf. 1.sz.):»

Kavics. az Ady Endre Líceum diáklapja. Nagyvárad. [1991/92.-1992/93.] (sz.n.):»

Kelet-Nyugat. irodalmi-művészeti-közéleti hetilap (1991. júl. 18-tól: lap; 1993. máj.-tól: folyóirat). Nagyvárad. 1990. febr. 9. (1.évf. 1.sz.)-1996. márc. (új sor. 7.évf. 2.sz.):»

KELL. a Katolikus Egyetemi Lelkészség Lapja. Megj. havonta. Kolozsvár. [1997.] jan. [1.sz.]-1997. jún. [6.sz.]-:»

Kellék. Diotima munkafüzetek; filozófiai folyóirat. Megj. évenként 1-3x. Kolozsvár. /1994. dec. (1.sz.)/-1997. [ápr/jún.] (7.sz.)-:»

Kelléklet. a 384. Kellék (mellék)lete. Kolozsvár. 1996. (tudomásunk szerint az első szám [sic!])-:»

Képződmény. a Benedek Elek Tanítóképző hébe-hóba megjelenő diáklapja. Székelyudvarhely. 1991. dec. (1.évf. 1.sz.)-1997. máj. (sz.n.):»

Kereskedelmi Közlöny. Hargita megye Kereskedelmi és Ipari Kamarájának havilapja (kimaradásokkal) Csíkszereda. 1992. febr. (2.évf. 4.sz.)-1993. aug. (3.évf. 7/21.sz.)-??:»

Keresztény Magvető. [az unitárius egyház folyóirata]. Megj. negyedévenként. Kolozsvár. -1990. [jan/márc.] (96.évf. 1.sz.)-1997. [ápr/jún.] (103.évf. 2.sz.)-:»

Keresztény Szó. a Gyulafehérvári Róm. Kat. Egyházmegye hetilapja; 1990. okt. 7-től: romániai magyar kat. hetilap (1991. okt.-től: havilap); 1994. júl.-tól: kat. kulturális havilap. Kolozsvár. 1990. febr. 11. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. (8.évf. 6.sz.)-:»

Keresztes Zoltán Keresztrejtvényei. megj. 1x. Kolozsvár. 1991. (1.sz.):»

Keresztmetszet. lásd 310. Heti Új Szó.

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék