kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után Kiadványok betűrend szerint - g betű:    lapozás: 1-30 | 31-47


Gájner. lásd 729. The Gájner.

Galaxis. matematikai lap. Brassó. 1994. okt. (1.évf. sz.n.)-1996. márc. (3.évf. sz.n.)-??:»

Galaxis. lásd még 197. Európai Idő.

Gamma. többnyelvű (ro., ang., m.) matematikai lap Brassó. -1989/90:»

Garaboncia. a Bao-Bao táborok alkalmi lapja. [Sepsiszentgyörgy.] /1994-1997/:»

Garabonciás. az Ipari Líceum, a 2.sz.: az Elméleti Líceum, a 3.sz.-tól a Simion Bărnutiu Líceum diáklapja. Szilágysomlyó. [1991. okt?] (1.sz.)-1993. jún. (6.sz.):»

Gazdasági Szemle. elemzések, híradások a világgazdaságból. Bukarest. 1992. [jan.] (mutatványszám = 1.sz.)-1993. máj. (16/17.sz.):»

Gém. lásd 723. Temesvári Új Szó.

Géra. szovátai diáklap. Szováta. 1990. jún. 15. (1.sz.):»

Gerenda. lásd 643. Szálka.

Glasul Cetătii. foaie volantă, editată de Comitetul Salvării Nationale al municipiului Sighisoara [a Nemzeti Megmentési Front Segesvár municípiumi bizottságának röplapja]. Megj. Rendszertelenül Segesvár .[1989. dec. 23?] [Anul 1. Nr. 1.]-[1990. jan.] (Nr. 3.)-:»

Glutty. a Szatmárnémeti Ref. Gimn. diáklapja. Megj. 1x. Szatmárnémeti. 1994. nov. (1.sz. = próbaszám):»

Gondolatszemek. az 1.sz. Ált. Isk. III. B oszt. lapja. Zilah. 1996. dec. [1.sz.]-1997. márc. [2.sz.]-??:»

Gordiusz. független rejtvénylap. Marosvásárhely. 1990. (1.sz.)-1991. [máj?] (2.évf. 2/6.sz.):»

Gornistul. lásd 444. A Kürtös = Gornistul.

Gödör. a DUMA 2. szaktáborának alkalmi kiadványa. Erdőcsinád. 1995. szept. 9. (sz.n.):»

Gögeurtsinad. a DUMA 2. szaktáborának alkalmi kiadványa. Erdőcsinád. 1995. szept. 11. (sz.n.):»

Guguc. zilahi diáklap. Zilah. 1991. [ősz] (0.sz.)-1997. máj. (17.sz.)-:»

Güzü. lásd még 795. Visszhang.

Güzü. a dévai Traian Elméleti Líceum magyar osztályainak diáklapja. Déva. 1993. [nov.] (1.sz.)-1997. [jún.] (11.sz.)-:»

Gyakorlati útmutató a privatizációs értékpapírok felhasználásához. lásd 180. Erdélyi Napló.

Gyereksarok. történetek, viccek, rejtvények, érdekességek [a 6.sz. Ált. Isk. VII. D oszt. diákmagazinja]. [Marosvásárhely.] [1993. okt. (1.sz.)-1993. (2.sz.)]:»

Gyergyó. társadalmi-művelődési lap; lapunk a gyergyói RMDSz segítségével kéthetenként jelenik meg; Gyergyószentmiklós. 1990. szept. 1. (1.sz.)-1991. márc. 6. (6.sz.):»

Gyergyói Kisújság. közéleti hetilap Gyergyószentmiklós. 1995. jan. 12/18. (2.évf. 1/45.sz.)-1997. jún. 25/júl. 1. (4.évf. 22/148.sz.)-:»

Gyergyói Synten Minden. polgári hetilap. Gyergyószentmiklós. 1994. febr. 10/16. (1.évf. 1.sz.)-/1994. dec. 15/21. (1.évf. 44.sz.)/:»

Gyergyói Szemle. független információs (1992. szept. 18-tól: és közéleti) hetilap. Megj. Hetente, kimaradásokkal, késésekkel. Gyergyószentmiklós. 1992. febr. 29. ([1.évf.] 1.sz.)-1993. jan. 23. ([2.évf. 1]/34.sz.):»

Gyermekbarát. óvodások és iskolások képes lapja [sic!]. Marosvásárhely. 1990. [szept.] ([1.évf.] 1.sz.)-/1992./:»

Gyermekirodalom Neked. lásd 716. Tarisznya.

Gyermekláncszó. a József Attila Ált. Isk. kisiskolásainak időszakos kiadványa. Csíkszereda. 1995. okt. 16. (1.évf. 1.sz.):»

Gyertyafény. a Szent Család plébánia értesítője. Megj. 2-3 hetenként. [Szatmárnémeti.] /1992. márc. (1.évf. 1.sz.)/-1994. [jan?] (3.évf. 2.sz.)-??:»

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék