kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után ko betű-s helységek: 103    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-103


Info. az Ifjúsági Békemozgalom közlönye. [Megj. kb. kéthavonként.] Kolozsvár 1996?-1997. (3.sz.)-??:»

Bokréta virágkedvelők lapja Kolozsvár 1993. ápr. ([1.évf.] 1.sz.)-1993. aug. ([1.évf.] 5.sz.):»

Bogáncs a Brassai Sámuel Líceum néptáncegyüttesének tájékoztatója Megj. évenként 1-4 sz. Kolozsvár 1990. karácsony (1.sz.)-1996. nov. (12.sz.)--:»

Báthor(i)ság a Báthory István Líceum I-IV. oszt. tanulóinak lapja Kolozsvár [1992. jún.] (sz.n.)-??:»

Korunk. kultúra - haza és nagyvilág. Kolozsvár -1990. jan. (3. folyam, 1.évf. 1.sz.)-1997. jún. (3. folyam, 8.évf. 6.sz.)-:»

Kávéházi Belépő = KÁBÉ. az "Április 11." Irodalmi Kreativitás Verseny 1996-os szovátai döntőjének nyertes írásai. Kolozsvár 1997. márc. (sz.n.):»

Csinguru. a MaKOSz központi információs közlönye. Megj. rendszertelenül. Kolozsvár, Brassó, Csíkszereda. /1991. szept./-1997. máj/jún. (új kiadás [értsd: sor.], 20/21.sz.)-:»

Román Sajtófigyelő. az RMDSz sajtótájékoztatója [szemléje]. Kolozsvár. 1990. febr. 22. (1.sz.)-1990. jún. 30 (19.sz.):»

Sajtófókusz. tallózás román politikai és kulturális lapokból. Kolozsvár. 1991. márc. 27. (1.sz.)-1997. jún. 30. (78!/323.sz.)-:»

Szabad Futár. a Szabadelvű Kör [RMDSz-]Platform havi híradója. Kolozsvár. 1994. máj. (1.évf. 1.sz.)-/1994. aug. (1.évf. 4.sz.)/-??:»

Szabadság. a demokratikus közvélemény napilapja; 1994. jan.-tól: kolozsvári közéleti napilap. Kolozsvár. 1989. dec. 23. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. 30. (9.évf. 147.sz.)-:»

TEkergő. diáklap. Megj. 1x. Kolozsvár. [1993. jún.] (kísérleti szám):»

Tálentum. a kolozsvári Ref. Koll. diáklapja. Kolozsvár. 1993. [febr?] (1.évf. 1.sz.)-1994. (2.évf. 4.sz.):»

Szivárvány. óvodások és kisiskolások lapja; 1990. júl.-tól: kisgyermekek képeslapja. Kolozsvár. 1990. jan/febr. (11.évf. 1/2.{121/122.}sz.)-1997. jún. (13![18.]évf. 206.sz.)-:»

Szemfüles. a 3. sz. Matematika-Fizika Líceum IV. A osztályának lapja. Megj. 1x. Kolozsvár. 1990. márc. (1.sz.):»

Szempont. kulturális folyóirat. Megj. 1x. Kolozsvár. 1990. [aug.] (1.sz.):»

Remény (3). a Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kriza János Önképzőkörének lapja. Kolozsvár. 1992. márc. ([1.évf.] 1.sz.)-1993. máj. ([2.évf.] 3.sz.)-??:»

Okoska. Kolozsvár. 1991. nov. (próbaszám): havi rejtvénymagazin.»

Papsajtó. faliújság helyett [a ref. teológusok diáklapja]. Kolozsvár. 1991. ápr. (1.sz.)-[1994?] (9.sz.):»

Perpetuum Balett. metazine. A Kolozsvári Magyar Diákszövetség Oedipus Quartett pszeudokulturális szakosztályának kiadványa. Kolozsvár. 1994. márc. (nulladik szám)-1994. nov. (3.sz.):»

Perspektíva. a KMDSz információs hetilapja. Kolozsvár. 1995. dec. 13. (0.évf. 00.sz.)-1997. jún. 12. (szessziós különszám)-:»

AESz Füzetek. lásd 22. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Értesítője. Kolozsvár. 1991. ápr.-1993. júl.»

Quo Vadis. a kolozsvári protestáns teológusok diáklapja. Kolozsvár. 1993. (1.sz.)-1997. (9.sz.)-:»

Református Család. ref. keresztyén családi lap. Megj. negyedévenként. Kolozsvár. 1992. dec. (új folyam, [1.évf.] 1.sz.)-1997. ápr/jún. (új folyam, [6.évf.] 4.sz.)-:»

Református Mentő Misszió Hírek. K: Kecskeméthy István Ref. Missziói Intézet. Kolozsvár. 1994. jan/okt. (1.évf. 1.sz.)-1996. (3.évf. 2.sz.):»

Református Szemle. az Erdélyi Ref. Egyházkerület, a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület és a Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egyház hivatalos lapja. Megj. kéthavonként. Kolozsvár. -1990. jan/febr. (83.évf. 1.sz.)-1997. máj/jún. (90.évf. 3.sz.)-:»

Remény (1). a kolozsvári Mária Szent Szíve Plébánia ifjúsági csoportjának lapja. Kolozsvár. /1990. máj. 14. (1.évf. 1.sz.)/-1991. karácsony (2.évf. 8.sz.)-??:»

Remény (2). az Apáczai Csere János Baráti Társaság értesítője. Kolozsvár. 1992. jan/márc. (4.sor. 1.sz.)-1997. máj. (4.sor. 11.sz.)-:»

Termés. a 393. Kertbarátok Lapja melléklapja. Megj. 1x. Kolozsvár. /1993. (1.sz.)/:»

Tinikoktél. ifjúsági folyóirat. Kolozsvár. 1991. (1.évf. 1.sz.)-1994. (3.évf. 1/4.sz.):»

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék