kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után g betű-s helységek: 24    lapozás: 1-24


Alfalvi Nyitogató megj. Gyergyóalfaluban és Borzonton, havonta egyszer. Gyergyóalfalu, Borzont. /1996. dec. (1.évf. 1.sz.)/-1997. jún/júl. (2.évf. 6/7.{7/8.}sz.)--:»

Tutti Frutti. diáklap. Gyergyóalfalu. /1997. jan? (1.sz.)/:»

Községi Hírlap. kéthavonta megjelenő közérdekű lap. Megj. 1x. Gyergyócsomafalva . 1996. márc. 30. (1.sz.):»

Iciri-Piciri. óvodai hírek. K: az 1.sz. óvoda. Gyergyócsomafalva. ??-1998. dec. (2.sz.)-:»

Fövényszem. közéleti havilap. Gyergyócsomafalva. 1997. febr. (2.évf. 1.sz.)-1997. okt. (2.évf. 8.sz.):»

Gyergyócsomafalvi Délhegyalja. közéleti havilap. Gyergyócsomafalva. 1998. nov. 6. (3.évf. 1/10.sz.)-1998. dec. (3.évf. 2/11.sz.)-:»

Tízórai. szabad(szájú) sulilap; a Köllő Miklós Ált. Isk. lapja. Gyergyócsomafalva. 1994. nov. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. (9.sz.)-:»

Tarkabarka. a Fogarasy Mihály Ált. Isk. diáklapja. Gyergyószentmiklós. 1993. jún. (1.sz.)-1994. jún. (2.sz.):»

Új Remények. a Gyergyószentmiklósi Róm. Kat. Plébánia hírmondója. Gyergyószentmiklós. 1994. [nov.] ([1.évf.] 1.sz.)-1997. máj. 18. ([4.évf.] 20.sz.)-:»

Gyergyói GammaHÍR. független információs hetilap. Gyergyószentmiklós. 1998. dec. 1. (1.évf. 1.sz.)-dec. 22. (1.évf. 4.sz.)-:»

Ösvény. a Fogarasy Mihály Ált. Isk. III. A oszt. tanulóinak osztálylapja. Gyergyószentmiklós. /1997? (1.sz.)/-1998. ápr. (4.sz.)-??:»

Művelődési Kalauz. Gyergyószentmiklós. 1994. jan. (1.sz.)-/1997. máj. (?sz.)/:»

Esély. az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda időszaki kiadványa. Megj. rendszertelenül. Gyergyószentmiklós. /1996. máj. (1.sz.)/-1996. dec. (5.sz.)-:»

Gyergyó. társadalmi-művelődési lap; lapunk a gyergyói RMDSz segítségével kéthetenként jelenik meg; Gyergyószentmiklós. 1990. szept. 1. (1.sz.)-1991. márc. 6. (6.sz.):»

Kukuri. a Fogarasy Mihály Ált. Isk. diáklapja. Gyergyószentmiklós. 1992/93.-??:»

Kísérleti Kotyvalék. Kópé-szülinapi kiadvány [a StaFILOkópé 5. születésnapi bulijára készült alkalmi kiadvány]. Gyergyószentmiklós. 1996. okt. 25/27. (sz.n.):»

Gyergyói Kisújság. közéleti hetilap Gyergyószentmiklós. 1995. jan. 12/18. (2.évf. 1/45.sz.)-1997. jún. 25/júl. 1. (4.évf. 22/148.sz.)-:»

Hajnali Tehénbőgés. szatirikus újság. Gyergyótölgyes. /1994? (1.sz.)-1995. (12.sz.)/-??:»

Caritas Info. a Gyulafehérvár-főegyházmegyei Caritas értesítője. Gyulafehérvár. 1998. (1.sz.):»

MégIS. keresztény ifjúsági magazin; róm. kat. kispapi magazin. [Megj. évenként 2 sz.] Gyulafehérvár. 1997. [ápr.] (1.sz.)-1997. (2.sz.)-:»

Szikra. gyulafehérvári kat. diáklap; a Gróf Mailáth G. Károly Róm. Kat. Líceumi Szeminárium diáklapja. Gyulafehérvár. [1995. máj.] (1.sz.)-1997. jún. (2![3.]évf. 7.sz.)-:»

Sz. K. L. a szatmári egyházmegyés kispapok lapja. Gyulafehérvár. 1993. (1.sz.)-[1996. karácsony] (6.sz.)-:»

S. I. S. [Seminarium Incarnatae Sapientiae]. a gyulafehérvári [Róm. Kat.] Hittudományi Főiskola papnövendékeinek lapja/folyóirata; a gyulafehérvári kispapok lapja. Megj. évenként 2-4 sz. Gyulafehérvár. 1990. [húsvét] ([1.évf.] 1.sz.)-1996. ápr. (6![7.]évf. 14.sz.):»

Halljátok. időszakosan megjelenő lap. Györgyfalva. /1993. (1.évf. 1.sz.)-1997. (5.évf. 1.sz.)/-??:»

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék