kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után c betű-s helységek: 86    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-86


Kistestvér. csíksomlyói értesítő. Megj. 2-6 hetenként. Csíksomlyó [Csíkszereda]. -1990. jan. 30. (1.évf. 1.sz.)-1997. márc. 29. (9.évf. 3/136.sz.)-:»

Magnificat. a Kisebb Testvérek Rendje erdélyi, Szent István királyról nevezett provinciájának lapja/értesítője. Megj. rendszertelenül. Csíksomlyó/Szászváros. 1992. márc. (1.évf. 0.sz.)-1997. jún. (7![6.]évf. 6.sz.)-:»

Magnificat. a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány időszakos lapja. Megj. negyedévenként. Csíksomlyó/Szászváros. 1994. máj. [1.évf. 1.sz.]-1997. jún. [4.évf. 2.sz.]-:»

Csíkszentdomokosi Cserkész Értesítő. az 05.sz. Márton Áron cserkészcsapat értesítője. Megj. 1-2 havonként. Csíkszentdomokos. 1994. nov. (sz.n.)-1996. jún. (3.évf. 14.sz.)-:»

Hajszálgyökerek. diáklap. K: a csíkszentdomokosi ált. isk. Márton Áron alkotóköre. Csíkszentdomokos. 1990. (1.sz.)-1995. márc. (5.évf. 10.sz.):»

Tarisznya. az 05.sz. Márton Áron cserkészcsapat értesítője. Csíkszentdomokos. 1998. nov. (új sor. 1.évf. 1.sz.)-:»

Csíkszentmártoni Figyelő. az önkormányzat és a Szt. Márton Társaság közéleti lapja. Megj. rendszertelenül. Csíkszentmárton. 1997. júl/aug. (1.sz.)-1998. okt/nov. (4/5.sz.)-??:»

BIS = Buletin de Informare Statistică publicatie lunară [havi kiadvány] Csíkszereda 1990. (1.sz.)-1991. [aug?] (7.sz.):»

Boldog Karácsonyt [alkalmi kiadvány] Megj. 1x. Csíkszereda [1991.] (sz.n.):»

Santinele pe piscuri. [a "Floare de colt '98" (Havasi gyopár '98) fedőnevű hadgyakorlat alkalmi lapja]. Csíkszereda . 1998. jún. 26. (1.sz.)-júl. 2. (3.sz.):»

Átmenetek Csíkszereda 1990. (1.sz.)-1992. (3.évf. 1/2.{5/6.}sz.):»

Info Csík-Ciuc. săptămînal bilingv de publicitate = kétnyelvű heti reklámújság; gratuit = ingyenes. Csíkszereda, Székelyudvarhely. 1997. nov. 24. (1.évf. 1.sz.)-1998. ápr. 1. (2.évf. 11/17.sz.):»

Info Flux. săptămînal bilingv de publicitate = kétnyelvű heti reklámújság; gratuit = ingyenes. Csíkszereda, Székelyudvarhely. 1998. ápr. 8. (2.évf. 12/18.sz.)-szept. 30. (2.évf. 32/38.sz.)-??:»

Tromf Ász. rejtvényfüzet, a 745. Tromf időszakos melléklete [értsd: melléklapja]. Csíkszereda. [1991. szept?] (1.sz.):»

Tromf Magazin. [a 745. Tromf melléklapja]. Megj. 1x. Csíkszereda. 1992. [jún?] (1.évf. 1.sz.):»

Tromf Viccek. különkiadás [sic!]; a vicceket a szerkesztőségünkbe beérkezett gyűjteményekből válogattuk [a 745. Tromf melléklapja]. Megj. 5x. Csíkszereda. 1991. júl. (1.sz.)-1992. (5.sz.):»

Tromf. (független országos) szatirikus hetilap. Csíkszereda. 1990. febr. (1.évf. 1.sz.)-1993. jún. (4.évf. 140.sz.):»

Tollforgató. a Márton Áron Gimnázium diáklapja. Csíkszereda. 1997. [febr.] ([1.évf.] 1.sz.)-1997. [jún?] (2. sz.):»

SuliLAPo(c)ska. a József Attila Ált. Isk. lapja. Csíkszereda. 1993. dec. (1.évf. 1.sz.)-1995. ápr. (sz.n.)-??:»

Tábortűz. a Romániai Magyar Cserkész-Szövetség kiadványa. Megj. 1x. Csíkszereda. 1990. máj. (1.évf. 1.sz.):»

[száz százalék] 100%. szórakoztató havi magazin. Csíkszereda. 1996. [aug.] (1.évf. 1.sz.)-1997. [jún.] (2.évf. 5/6.sz.)-:»

Szatír. szatirikus hetilap, megj. havonta [sic!]. Csíkszereda. 1995. [ápr.] (1.sz.)-1995. (2.sz.):»

Szólabda. az Új Sport kiadványa [rejtvénylap]. Megj. 1x. Csíkszereda. 1990. [júl?] (sz.n.):»

Szivi. szerelmesek lapja. Csíkszereda. 1993. [dec.] (1.sz.)-1994. (2.sz.):»

AESz Füzetek. lásd 22. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Értesítője. Csíkszereda. »

Szemétláda. a Márton Áron Gimnázium diáklapja. Csíkszereda. /1993./-??:»

Székelyföld. társadalmi - közművelődési szemle. Megj. 1x. Csíkszereda. 1997. [jún.] (1.sz.):»

Tükör-kép. a MÁG [Márton Áron Gimnázium] diáklapja. Csíkszereda. [1994/95.]-??:»

Új Csíki Izé. KKK = kizárólag Kató (szex)karikatúra. Írástudatlanok lapja. Megj. 1x. Csíkszereda. [1992. aug.] (sz.n.):»

Piroska. összehordott heti-havi pikáns humor; pikáns lapocska; a Borúra Derű melléklete [értsd: melléklapja]. Csíkszereda. 1998. ([1.évf.] 1.sz.)-1998. (4.sz.)-:»

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék