kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után
    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1989-1998
év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  
    név a b c d e f g h i j k m n o p r s t u v w x y z  
    kiadó a b c d e f g h i j k m n o p r s t u v z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k m n o p r s t u v z  
 
keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
szűkítés -
 
  ko betű-s helységek: 103
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-103
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


Tiszta Szívvel. a kolozsvári ferences ifjúság lapja. Kolozsvár. [1996.]-1997. febr. 21. (2.évf. 13.sz.)-??:»

Collegium Biologicum. a Múzeumi Füzetek időszakos megjelenésű alsorozata; megjelenteti az Öko Stúdium Társaság, az EME Természettudományi és Matematikai Szakosztályának ifjúsági tagozata. Kolozsvár. 1998. (1.sz.):»

Ifjú Erdély. [ref.] ifjúsági lap. kiadja az Erdélyi IKE. Megj. 3 havonta egyszer Kolozsvár. 1998. ápr/jún. (új évf. 1.sz.)-1998. júl/dec. (új évf. 2/3.sz.)-??:»

Levél. szórványmissziós gyülekezeti lap, ünnepi üzenet az Erdélyben és a Kárpátokon kívül szétszórtságban élő m. keresztyének számára; megj. az Üzenet mellékleteként a nagyobb egyházi ünnepekre. Kolozsvár. 1998. karácsony/újév (2.évf. 6.sz.)-:»

Műszaki Szemle. Kolozsvár. 1998. (1.évf. 1/2.sz.)-1998. (1.évf. 3/4.sz.):»

Önkormányzat Hírlevél. hírlevél polgármestereknek, alpolgármestereknek, tanácsosoknak; az RMDSz Ügyvezető Elnökségének Önkormányzati Főosztálya és az Országos Önkormányzati Tanács kiadványa. Megj. havonként 1-2x. Kolozsvár. 1997. szept. 2. (1.évf. 1.sz.)-1998. dec. 16. (2.évf. 22.sz.)-:»

RMKT Hírlevél. az RMKT kiadványa. Megj. negyedévenként. Kolozsvár. 1998. (0.sz.)-1998. (4.sz.)-:»

Szent Mihály Üzenete. főegyházmegyei zsinati fórum. Megj. 2-3 havonként Kolozsvár. 1997. júl. (1.sz.)-1998. júl. (6.sz.):»

Szövetségi Figyelő. az RMDSz heti kiadványa. Kolozsvár. 1998. dec. 12. (1.évf. 1.sz.)-:»

Tűzoszlop. evangélikus teológusok időszaki kiadványa. Kolozsvár. 1998. [dec.] (1.évf. 1.sz.):»

Civil Info. a romániai magyar Civil Szervezetek Információs Irodájának lapja. Megj. havonként Kolozsvár. 1997. dec. (0.sz.)-1998. okt. (8.sz.):»

Új Ezred. közéleti, gazdasági, kulturális napilap. Kolozsvár. 1993. jan. 15. (1.évf. 1.sz.)-1993. jan. 19. (1.évf. 4.sz.):»

Arménia (Armenia) Kolozsvár. 1992. szept. (1.évf. 1.sz.)-1996. (4/16.sz.):»

Veled Vagyok. lelkigondozási és szeretetszolgálati lap. Kolozsvár. 1991. dec. 1. (1.évf. 1.sz.)-1992. máj/jún. (1.évf. 4.sz.)-??:»

Új Nézőpont. az EMKE - Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság hírlevele. Kolozsvár. 1997. jan. (1.évf. 1.sz.)-1997. márc. (1.évf. 3.sz.):»

Unitárius Közlöny. a Keresztény Magvető melléklete [értsd: melléklapja]. Kolozsvár. 1990. júl. (1/61.évf. 1.sz.)-1997. ápr/máj. (8/68.évf. 3.sz.)-:»

Utunk. szépirodalmi hetilap. Kolozsvár. -1989. dec. (44.évf. 51/52.{2147.}sz.):»

Üzenet. az Erdélyi Ref. Egyházkerület gyülekezeti lapja. Megj. havonta 2x. Kolozsvár. 1990. júl. 15. (1.évf. 9.sz.)-1997. jún. 15. (8.évf. 12.sz.)-:»

Vasárnap. [római] katolikus családi újság; romániai magyar katolikus hetilap. Kolozsvár. 1991. okt. 6. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. 29. (7.évf. 26.sz.)-:»

Vicc Revü. a Szabadság kft. humorcentrikus kiadványa. Kolozsvár. [1992?] (1.sz.)-(2.sz.):»

Zizi. az unitárius teológusok önképzőkörének lapja. Kolozsvár. /[1991/92.] (1.sz.)/-1997. húsvét (sz.n.)-??:»

Arménia (Armenia) Kolozsvár. 1992. szept. (1.évf. 1.sz.)-1996. (4/16.sz.):»

Visszhang. a VET hírlevele; a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társaságának [=VET] hírei. Megj. havonként. Kolozsvár. 1997. okt. [1.sz.]-1998. márc. (sz.n.):»

Corvina Útitárs. rejtvénymagazin: Kolozsvár. [1992. júl.] (1.sz.)-1995. máj. (5.sz.)-??:»

Felejtsük el darling. a 561. Perpetuum Balett metazine tematikus melléklete: A Kert; a KMDSz Oedipus Quartett pszeudokulturális szakosztályának kiadványa. Megj. 1x Kolozsvár. 1995. márc. (sz.n.):»

Firka. Fizika-informatika-kémia alapok. Az EMT kiadványa fiatalok részére. Kolozsvár. 1991. ([1.évf.] 1.sz.)-1996/97. (6.évf. 6.sz.)-:»

Gyülekezet. a Kolozsvár-Alsóvárosi Ref. Egyházközség gyülekezeti levele. Megj. a nagyobb egyházi ünnepekre. Kolozsvár. 1992. karácsony-újév (1.évf. 1.sz.)-1995. karácsony-újév (4.évf. 1.sz.)-:»

Gyülekezeti Levél. K: a Belvárosi [Ref.] Egyház Lelkészi Hivatala. Kolozsvár. 1995. okt. 15. (sz.n.)-??:»

AESz Füzetek. lásd 22. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Értesítője. Kolozsvár. »

Helikon. szépirodalmi hetilap/irodalmi folyóirat; 1990. márc. 23-tól: a Romániai Írók Szövetsége központi hetilapja, Kolozsvár. 1990. jan. 5. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. 25. (8.évf. 12/242.sz.)-:»
 
kapcsolódik

  » adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » román nyelvű címek mutatója
  » ISSN-számok mutatója
  » írok a szerzőnek

további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék