kuszálik péter
A romániai magyar sajtó 1989 után
    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1989-1998
év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  
    név a b c e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z  
    kiadó a b c e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
    kiadvány a b c e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
 
keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
szűkítés -
 
  Kiadványok betűrend szerint - c betű:
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-75
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


Corvin Útilapu. [Corvin-kiadvány óriás skandi rejtvénnyel.] Megj. rendszertelenül (4x). Déva. [1995. nov.] (sz.n.)-[1996. júl?] (sz.n.):»

Corvin Vakáció. rejtvénymagazin gyermekeknek. Déva. 1993. [jún.] (1.sz.)-1994. nyár (2.sz.):»

Corvina. Csíkszereda. lásd 424. Könyvjelző.

Corvina Rejtvénymagazin. rejtvénylap. Kolozsvár. 1991. dec. (1.évf. 1.sz.)-??:»

Corvina Útitárs. rejtvénymagazin: Kolozsvár. [1992. júl.] (1.sz.)-1995. máj. (5.sz.)-??:»

Corvina Útitárs Csupa Skandi Melléklete. rejtvénylap Kolozsvár. ??-1993. júl. (5.sz.)-1995. okt. (3.sz.)-??:»

Couleur Locale. a KMDSz információs hetilapja. Kolozsvár. 1994. márc. 7. (1.sz.)-1995. ápr. 11. (28.sz.):»

Covasna. săptămînal de opinie si informatie [információs hetilap]. Sepsiszentgyörgy 1991. jún. 25. (Anul 1. Nr. 1.)-1991. júl. 30. (Anul 1. Nr. 6):»

Csak egy Földünk van! lásd 531. Népújság.

Családi Tükör. romániai magyar nők lapja; alapították Dolgozó Nő címen 1945-ben. Kolozsvár. 1990. jan. (46.évf. 1.sz.)-1995. szept/okt. (6/51.évf. [sz.n.]):»

Csángó Újság = Gazeta Ceangăilor. a moldvai magyarság lapja. Sepsiszentgyörgy. 1990. márc. 23. (1.évf. 1.sz.)-1992. febr. (3.évf. 21.sz.):»

Csapd Le Csacsi. [vicclap] 8-108 éves gyermekeknek; szerkesztette és kiadja a Tromf szatirikus hetilap. Megj. 1x. Csíkszereda. 1991. okt. (1.évf. 1.sz.):»

Csengő. a Báthory István / 3. sz. Matematika-Fizika Líceum VIII. A oszt. tanulóinak lapja. Megj. 2x. Kolozsvár. 1990. (1.sz.)-1990. (2.sz.):»

Cserkész Élet. kiadja a brassói Mackó öregcserkész őrs. Kézirat gyanánt. Brassó. 1990. (1.sz.)-??:»

Cserkészértesítő. lásd 112. Csíkszentdomokosi Cserkész Értesítő.

Cserkészliliom. a kolozsvári 03.sz. Apáczai Csere János cserkészcsapat lapja. Kolozsvár. 1990. szept. (1.évf. 1.sz.)-1992. dec. (3.évf. 12/25.sz.)-??:»

Csernátoni Füzetek. a csernátoni Bod Péter Közművelődési Egyesület időszakos kiadványa. Alsócsernáton. 1991. jan. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. (évf.n. 19.sz.)-:»

Csíki Lapok. közéleti hetilap. Az RMDSz Hargita megyei (1991. márc. 11-től: csíki) szervezetének lapja. Csíkszereda. 1990. aug. 21. (új sor. 1/57.évf. 1.sz.)-1992. júl. 20. (új sor. 3/58![59.]évf. 56.sz.):»

Csíkszentdomokosi Cserkész Értesítő. az 05.sz. Márton Áron cserkészcsapat értesítője. Megj. 1-2 havonként. Csíkszentdomokos. 1994. nov. (sz.n.)-1996. jún. (3.évf. 14.sz.)-:»

Csíkszereda. a Városi Tanács és a Polgármesteri Hivatal havi kiadványa. Csíkszereda Helyi Tanácsa megbízásából kiadja Csíkszereda Polgármesteri Hivatala. Csíkszereda. 1994. jan. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. (4.évf. 2.sz.)-:»

Csíkvidéki Krónika. polgári hetilap. Csíkszereda. 1992. máj. 7. (1.évf. 1.sz.)-1992. okt. 8. (1.évf. 23.sz.):»

Csiky-Csuky. a Csiky Gergely Magyar Tannyelvű Líceum diáklapja. Megj. rendszertelenül. Arad. 1992. febr. 14. (1.évf. 1.sz.)-1997. máj/jún. (4.sz.)-:»

Csillag. a 3. sz. Matematika-Fizika Líceum XI. D oszt. hetilapja. Kolozsvár. -1990-??:»

Csillagos [tízes] 10-es. az Arad-Gáj-i 10.sz. Ált. Isk. diáklapja. Arad. 1996. dec. (1.évf. 1.sz.)-1997. jún. (1.évf. 3.sz.)-:»

Csillagszóró. alkalmi kiadvány. Kolozsvár. [1991. karácsony] (sz.n.):»

Csinguru. a MaKOSz központi információs közlönye. Megj. rendszertelenül. Kolozsvár, Brassó, Csíkszereda. /1991. szept./-1997. máj/jún. (új kiadás [értsd: sor.], 20/21.sz.)-:»

Csíny. az Ady Endre Líceum diáklapja. Bukarest. /1994./-??:»

Csomafalvi Búcsú Szó. hagyományőrző alkalmi lap. Gyergyócsomafalva. 1997. jún. 29. (1.évf. 1.sz.):»

Curierul de Tîrgu-Mures. săptămînal de informatii [heti hírlap]. Marosvásárhely. 1996. szept. 5. (Anul 1. Nr. 1.)-1997. jún. 26. (Anul 2. Nr. 25/43.)-:»

Cuvîntul Liber. foaie volantă/publicatie lunară a Consiliului Frontului Salvării Nationale [a Nemzeti Megmentési Front Bizottságának röplapja/havilapja]. Belényes 1989. dec. (Anul 1. Nr. 1.)-1990. jan. (Anul 2. Nr. 1/2.):»
 
kapcsolódik

  » adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » román nyelvű címek mutatója
  » ISSN-számok mutatója
  » írok a szerzőnek

további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék